VI LO IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU W TORUNIU

Olimpiada wiedzy o bezpieczeństwie

Materiały pomocnicze do przygotowania się do OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE

 

Ostatni dzień obozu klas mundurowych

ZDJĘCIA

Zdjęcia: p. Jan Myrcha- nauczyciel EdB

 

Młodzi w Urzędzie Pracy

21 października 2016 roku roku podczas zajęć w Centrum Aktywizacji Zawodowej uczniowie klas trzecich poznali różne formy pomocy udzielanej młodym ludziom przez urzędy pracy: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia grupowe i indywidualne, staże i dotacje na otwarcie działalności gospodarczej, bon stażowy, zatrudnieniowy i na zasiedlenie, refundacja składek na ubezpieczenie za skierowanie do pracy do 30 roku życia.

Tekst i zdjęcia: p. Hanna Senderek- pedagog VILO

 

Czwarty dzień obozu klas mundurowych

ZDJĘCIA

Zdjęcia: p. Jan Myrcha- nauczyciel EdB

 

Trzeci dzień obozu klas mundurowych na terenie CSAiU

ZDJĘCIA

Zdjęcia: p. Jan Myrcha, p. Hanna Charęza, p. Emilia Wróblewska, p. Jolanta Kwiatkowska

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support