VI LO IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU W TORUNIU

Klasa II a na zajęciach „Znajdź swoje miejsce na rynku pracy”

W dniu 23. X. 2014 r. uczniowie kl. II a wraz z wychowawcą Hanną Senderek odwiedzili Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy.

Więcej…

 

Chłopska Szkoła Biznesu”- pomoc uczniom w planowaniu kariery zawodowej.

W dniu 22. X. 2014 r. pedagog zaprosiła do kl. I c doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, którzy przeprowadzili z uczniami grę ekonomiczną pod nazwą „Chłopska Szkoła Biznesu”.

Więcej…

 

„Nie wszyscy wiedzą że…”

Uczniowie rozszerzyli swoją wiedzę dotyczącą zagrożeń, jakie niesie ze sobą używanie substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy oraz picie alkoholu.

Więcej…

 

Kariera zawodowa a wykształcenie

 

W dniu 20 października 2014 r uczniowie kl. II a i III a wraz z pedagogiem wzięli udział w panelu dyskusyjnym „Kariera zawodowa a wykształcenie” z okazji inauguracji V Toruńskich Dni Kariery.

Więcej…

 

Godne dzieciństwo- akcja PCK

W dniach 17 i 18 października 2014r. uczniowie klas opiekuńczo – wychowawczych po raz kolejny przeprowadzili kwestę pieniężną  w sklepie TESCO.

Więcej…

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support